0%

Informujemy Państwa, iż z dniem 1 grudnia 2023 r. Dżwig System spółka cywilna, uległa przekształceniu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

O firmie

Jesteśmy firmą skupiającą doświadczonych pracowników zarówno w konserwacji jak i montażu. Dbanie o bezpieczeństwo i komfort użytkowania urządzeń jest priorytetem naszej działalności. Wiedza i doświadczenie poparte są odpowiednimi uprawnieniami Urzędu Dozoru Technicznego. Współpracujemy z największymi polskimi jak i światowymi producentami.

Usługi

Dostarczamy i montujemy

Współpracujemy z wieloma producentami i pomagamy dobrać urządzenia odpowiadające wymaganiom klienta.

konserwujemy i naprawiamy

Oferujemy Państwu usługę konserwacji dźwigów osobowych, towarowych, dźwigników, systemów do parkowania, schodów ruchomych oraz platform.

modernizujemy

Korzystając z ponad 60 letniego doświadczenia firmy Interlift Kraków, wykonujemy modernizację dźwigów, dostosowując je do aktualnych norm.

produkty

Dźwig system,Rzeszów,windy,dźwigi osobowe,dostawa,montaż,konserwacja,modernizacja

Windy osobowe

Proponujemy Państwu projektowanie, dostarczenie i zamontowanie dźwigów osobowych o napędzie elektrycznym – ciernym lub hydraulicznym. Wyposażenia dźwigów firma dokonuje zgodnie z potrzebami i życzeniami klientów.

Dźwig system,Rzeszów,windy,dźwigi osobowe,dostawa,montaż,konserwacja,modernizacja

windy towarowe

Oferujemy dźwigi towarowe od 100 kg udźwigu z napędem elektrycznym w konstrukcji samonośnej,  jak również do szybów murowanych. Proponujemy również dźwigniki z napędem hydraulicznym.

Dźwig system,Rzeszów,windy,dźwigi osobowe,dostawa,montaż,konserwacja,modernizacja

PLATFORMY

Urządzenia do transportu osób niepełnosprawnych to szeroka gama produktów. Dzięki współpracy z wiodącymi producentami możemy dopasować najlepsze rozwiązanie do istniejących warunków. 

POGOTOWIE

DŹWIGOWE

24/H

W razie awarii proszę dzwonić pod numer

693 - 575 - 888

Nasze realizacje

Współpraca

Jesteśmy autoryzowanym partnerem, jak również współpracujemy na płaszczyźnie usługowo- handlowej  z firmami tj.:

Wysoka Głog., 4 grudnia 2023 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy Państwa, iż z dniem 1 grudnia 2023 r. Dźwig System spółka cywilna, uległa przekształceniu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i działa obecnie pod nazwą Dźwig System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.  Przekształcenie nastąpiło w trybie przepisów art. 551 §2 i §3, art. 571 i art. 572 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeksu spółek handlowych. W związku z czym zgodnie z art. 553 §1 ww. ustawy, spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Dźwig System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zatem, z dniem przekształcenia weszła w miejsce spółki cywilnej, a w szczególności stała się stroną wszystkich umów, stosunków i zobowiązań. Skutkiem przekształcenia jest jedynie zmiana formy prawnej prowadzonej działalności.

Aktualne dane naszej spółki
są następujące:

Dżwig System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
36-061 Wysoka Głogowska 289
KRS 0001072909, NIP 5170372022, REGON 362796895

Zaznaczamy, że zmianie nie uległy dane adresowe, adresy poczty elektronicznej, numery NIP i REGON
, ani numery rachunków bankowych, które były przypisane do spółki cywilnej. W związku z powyższym uprzejmie prosimy o zmianę naszych danych w Państwa systemach, a w szczególności
wystawianie faktur na nowe dane spółki wskazane powyżej.
W razie pytań prosimy o kontakt.

Z poważaniem
mgr Arkadiusz Gaweł
Prezes Zarządu Dźwig System Sp. z o.o.