0%

Informujemy Państwa, iż z dniem 1 grudnia 2023 r. Dżwig System spółka cywilna, uległa przekształceniu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

PRODUKTY

WINDY OSOBOWE

Proponujemy Państwu projektowanie, dostarczenie i zamontowanie dźwigów osobowych o napędzie elektrycznym-ciernym lub hydraulicznym. Wyposażenia dźwigów firma dokonuje zgodnie z potrzebami i życzeniami klientów.

Oferujemy produkty sprawdzone oraz zgodne z obowiązującymi normami. Staramy się dopasować odpowiedni rodzaj urządzenia do środowiska pracy.

Wysoka Głog., 4 grudnia 2023 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy Państwa, iż z dniem 1 grudnia 2023 r. Dźwig System spółka cywilna, uległa przekształceniu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i działa obecnie pod nazwą Dźwig System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.  Przekształcenie nastąpiło w trybie przepisów art. 551 §2 i §3, art. 571 i art. 572 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeksu spółek handlowych. W związku z czym zgodnie z art. 553 §1 ww. ustawy, spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Dźwig System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zatem, z dniem przekształcenia weszła w miejsce spółki cywilnej, a w szczególności stała się stroną wszystkich umów, stosunków i zobowiązań. Skutkiem przekształcenia jest jedynie zmiana formy prawnej prowadzonej działalności.

Aktualne dane naszej spółki
są następujące:

Dżwig System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
36-061 Wysoka Głogowska 289
KRS 0001072909, NIP 5170372022, REGON 362796895

Zaznaczamy, że zmianie nie uległy dane adresowe, adresy poczty elektronicznej, numery NIP i REGON
, ani numery rachunków bankowych, które były przypisane do spółki cywilnej. W związku z powyższym uprzejmie prosimy o zmianę naszych danych w Państwa systemach, a w szczególności
wystawianie faktur na nowe dane spółki wskazane powyżej.
W razie pytań prosimy o kontakt.

Z poważaniem
mgr Arkadiusz Gaweł
Prezes Zarządu Dźwig System Sp. z o.o.