0%

Informujemy Państwa, iż z dniem 1 grudnia 2023 r. Dżwig System spółka cywilna, uległa przekształceniu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

MODERNIZACJA

MODERNIZUJEMY

Korzystając z ponad 60 letniego doświadczenia firmy Interlift Kraków, wykonujemy modernizację dźwigów, dostosowując je do aktualnych norm. Posiadamy niezbędną wiedzę, narzędzia oraz dostęp do części zamiennych większości producentów.

Dźwig system.Modernizacja wind,dźwigów osobowych,towarowych,platform dla osób niepełnosprawnych
MODERNIZACJA Galeria zdjęć
Dźwig system.Modernizacja wind,dźwigów osobowych,towarowych,platform dla osób niepełnosprawnych
Dźwig system.Modernizacja wind,dźwigów osobowych,towarowych,platform dla osób niepełnosprawnych
Dźwig system.Modernizacja wind,dźwigów osobowych,towarowych,platform dla osób niepełnosprawnych
Dźwig system.Modernizacja wind,dźwigów osobowych,towarowych,platform dla osób niepełnosprawnych
Dźwig system.Modernizacja wind,dźwigów osobowych,towarowych,platform dla osób niepełnosprawnych
Dźwig system.Modernizacja wind,dźwigów osobowych,towarowych,platform dla osób niepełnosprawnych
Dźwig system.Modernizacja wind,dźwigów osobowych,towarowych,platform dla osób niepełnosprawnych

Wysoka Głog., 4 grudnia 2023 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy Państwa, iż z dniem 1 grudnia 2023 r. Dźwig System spółka cywilna, uległa przekształceniu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i działa obecnie pod nazwą Dźwig System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.  Przekształcenie nastąpiło w trybie przepisów art. 551 §2 i §3, art. 571 i art. 572 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeksu spółek handlowych. W związku z czym zgodnie z art. 553 §1 ww. ustawy, spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Dźwig System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zatem, z dniem przekształcenia weszła w miejsce spółki cywilnej, a w szczególności stała się stroną wszystkich umów, stosunków i zobowiązań. Skutkiem przekształcenia jest jedynie zmiana formy prawnej prowadzonej działalności.

Aktualne dane naszej spółki
są następujące:

Dżwig System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
36-061 Wysoka Głogowska 289
KRS 0001072909, NIP 5170372022, REGON 362796895

Zaznaczamy, że zmianie nie uległy dane adresowe, adresy poczty elektronicznej, numery NIP i REGON
, ani numery rachunków bankowych, które były przypisane do spółki cywilnej. W związku z powyższym uprzejmie prosimy o zmianę naszych danych w Państwa systemach, a w szczególności
wystawianie faktur na nowe dane spółki wskazane powyżej.
W razie pytań prosimy o kontakt.

Z poważaniem
mgr Arkadiusz Gaweł
Prezes Zarządu Dźwig System Sp. z o.o.